u kunt aanmelden via email hidden; JavaScript is required voor 2 gratis proeflessen, daarna krijgt u van de train(st)er een inschrijfformulier

Contributie 2019/2020LesduurTarief per kwartaal
Kleutergym groep 1-230 min€ 30,00
Gym/Turnen45 min€ 37,50
Preselectie1 uur€ 35,00
Selectie A1+A22,5 uur€ 97,50
Tarief per maand
Beweeggroep 55+1 uur € 20
Dans1 uur€ 17,50

De contributie is voor het turnen inclusief bondscontributie / verzekeringspremie. (Bij de selectie A1 en A2 is het inclusief wedstrijdgelden).
Voor de beweeggroep 55+ wordt er geen bondscontributie berekend.

We willen u wijzen op de mogelijkheid om via het Jeugdfonds een bijdrage aan te vragen voor de contributie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Voor de beweeggroep 55+ is het vanaf 1 januari 2020 mogelijk om een bijdrage aan te vragen voor de contributie: dit kunt u overleggen via de beweegcoach van de gemeente Westerveld via telefoonnummer 0521.
Daarnaast kunt u met een 3 sterrenpolis bij het Zilveren Kruis de contributie declareren tot een bedrag van 115 euro op jaarbasis omdat een gecertificeerde MBvO docent les geeft. Wellicht volgen andere ziektenkostenverzekeraars dit voorbeeld.

Wij vragen tevens uw aandacht voor de onderstaande punten:

 • Het lidmaatschap zal ingaan na 2 proeflessen.
 • Het inschrijfformulier wordt na de tweede proefles door de trainster meegegeven. Deze kunt u de eerstvolgende les weer inleveren bij de trainster.
 • Betaling is via automatische incasso per kwartaal. De eerste keer wordt de contributie afgeschreven vanaf de datum van het lidmaatschap tot het volgende betalingstermijn samen met het inschrijfgeld.
 • Het inschrijfgeld is eenmalig 7,50 euro.
 • Indien u de contributie niet tijdig voldoet, heeft dit gevolg voor uw deelname aan de lessen.
 • Opzegging dient te geschieden minimaal 4 weken voor de nieuwe betalingstermijn. Dit houdt in dat u voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december kunt opzeggen door een email te sturen naar: email hidden; JavaScript is required
 • Er vindt geen terugbetaling plaats. Telefonisch of mondeling opzeggen via de leiding is niet mogelijk en zal niet in behandeling worden genomen.
 • De contributie wordt vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering. De uitnodiging hierover ontvangt u via de mail.
 • Mocht uw kind op zwemles (A, B en C) gaan in Havelte tijdens het lesuur van uw kind, dan kunt u het lidmaatschap bij ons tijdelijk bevriezen van 1 mei tot 1 september. U hoeft dan niet opnieuw inschrijfgeld te betalen. Stuur voor 1 april een mail naar email hidden; JavaScript is required
 • Voor de beweeggroep geldt het volgende:
  • de lessen zullen van 1 september tot 1 mei gegeven worden: in de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
  • Betaling van de contributie is via automatische incasso per kwartaal (behalve in de periode van 1 mei tot 1 sept).