Algemene Veiligheid- en hygiëneregels.

 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

BELANGRIJK: VRAAG UW KIND VOOR AANVANG VAN DE LES OF HIJ/ZIJ KLACHTEN HEEFT. SLUIT DIT EVENTUEEL KORT MET DE BSO/opvang, zo voorkomen we dat kinderen in de ochtend nog geen klachten hebben maar deze in de loop van de schooldag ontwikkelen maar niet melden.

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je je kind weer laten sporten.
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts: ga dan direct naar huis. Deelnemers mogen om deze reden ook worden teruggestuurd.
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering geldt voor sportende/spelende kinderen tot en met 12 jaar).
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • was vóór en ná de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • vermijd het aanraken van je gezicht.
 • schud geen handen.

Zaken rondom de training/lessen:

 • kom niet eerder dan 5 minuten voor de les aan op de sportlocatie en iedereen moet direct na de training vertrekken.
 • Kom alvast in sportkleding naar de les, omkleden kan wel maar ouders/begeleiders komen niet in de kleedruimtes/MFA.
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is. In het geval kinderen voor proeflessen komen mag 1 ouder mee naar binnen en tijdens de les aanwezig zijn. Proeflessen worden aangevraagd via de mail.
 • Iedereen volgt áltijd de aanwijzingen op van de trainer en/of bestuursleden.
 • alleen deelnemende kinderen en sportbegeleiders zijn op de sportlocatie aanwezig. Ouders mogen dus niet in de MFA aanwezig zijn, ook niet voor het wegbrengen/halen. Zie hierboven: het is handig als kinderen al in sportkleding naar de les komen.

Voor ouders:

 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
 • Nogmaals: als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens, als na de training van jouw kind(eren).
 • direct na de sportactiviteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
 • Indien uw kind niet naar de les kan komen dan willen we graag een afmelding. Houdt u er rekening mee dat afmeldingen vlak voor de les niet meer gelezen worden, dus graag in de ochtend voor 11 uur.