Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Dit formulier is voor aanstaande leden die zich willen opgeven om les te komen volgen bij SV Dynamiek

Naam
Naam
Voornaam
Achternaam
Inschrijven voor
De reguliere lesgelden en lestijden staan vermeld op onze site: www.dynamiekhavelte.nl
U dient te betalen door middel van automatische incasso per kwartaal. De eerste betaling bestaat uit inschrijfgeld (eenmalig € 7,50) en lidmaatschap.
IBAN rekeningnummer
Belangrijk! Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden minimaal 1 maand voor de nieuwe betalingstermijn. (voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december) d.m.v. een email naar: email hidden; JavaScript is required Hierbij verklaar ik, dat ik het welkom Dynamiek heb ik gelezen en nastreef.
Ik geef WEL / GEEN toestemming dat de naam/foto van mijn/ons kind op (sociale) media/website komt.