top of page

Contributie

Contributie 2023 

 

Contributie SV Dynamiek
 

Les                                 (totale) Lesduur      Tarief per kwartaal

Peuter/Kleutergym                    30 min                  € 27,50

Gym/Turnen                               45 min                  € 35,00

Turnen + extra uur                    105 min                  € 70,00

Selectie A1+A2                            2,5 uur                  € 95,00

Selectie A1+A2 + extra uur         3,5 uur                 € 107,50

Dans 1 (t/m gr 6)                        45 min                  € 37,50

Dans 2 (t/m VO)                        60 min                  € 50,00

                                                                          Tarief per maand

Beweeggroep 55+                     60 min                     € 20

Bondscontributie (KNGU)

Naast de contributie per kwartaal, wordt er 1 keer per jaar (eind januari) bondscontributie geïncasseerd. De bondscontributie is nodig om onze leden te verzekeren. Daarnaast mogen wij deelnemen aan activiteiten, zoals opleidingen en bijscholingen trainers, jurycursussen en deelname selectie-wedstrijden. 

De bondscontributie bedraagt per jaar:

 

Leden tot en met 16 jaar:            25,80

Leden vanaf 16 jaar:                    31,80

 

Voor de beweeggroep 55+ wordt er geen bondscontributie berekend.

We willen u wijzen op de mogelijkheid om via het Jeugdfonds een bijdrage aan te vragen voor de contributie: https://jeugdfondssportencultuur.nl

Voor de beweeggroep 55+ is het vanaf 1 januari 2020 mogelijk om een bijdrage aan te vragen voor de contributie: dit kunt u overleggen via de beweegcoach van de gemeente Westerveld via telefoonnummer 0521.
Daarnaast kunt u met een 3 sterrenpolis bij het Zilveren Kruis de contributie declareren tot een bedrag van 115 euro op jaarbasis omdat een gecertificeerde MBvO docent les geeft. Wellicht volgen andere ziektenkostenverzekeraars dit voorbeeld.

 

Wij vragen tevens uw aandacht voor de onderstaande punten:

 • Het lidmaatschap zal ingaan na 2 proeflessen.

 • We vragen u om het online inschrijfformulier op onze website
  uiterlijk een week na de 2e proefles in te vullen. 

 • Betaling is via automatische incasso per kwartaal. De eerste keer wordt de contributie afgeschreven vanaf de datum van het lidmaatschap tot het volgende betalingstermijn samen met het inschrijfgeld.

 • Het inschrijfgeld is eenmalig 7,50 euro.

 • Een keer per jaar (eind januari) incasseren wij de bondscontributie.

 • Indien u de contributie niet tijdig voldoet, heeft dit gevolg voor uw deelname aan de lessen.

 • Opzegging dient te geschieden minimaal 4 weken voor de nieuwe betalingstermijn. Dit houdt in dat u voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december kunt opzeggen door een email te sturen naar: ledensvdynamiek@gmail.com

 • Er vindt geen terugbetaling plaats. Telefonisch of mondeling opzeggen via de leiding is niet mogelijk en zal niet in behandeling worden genomen.

 • De contributie wordt vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering. De uitnodiging hierover ontvangt u via de mail.

 • Mocht uw kind op zwemles (A, B en C) gaan in Havelte tijdens het lesuur van uw kind, dan kunt u het lidmaatschap bij ons tijdelijk bevriezen van 1 mei tot 1 september. U hoeft dan niet opnieuw inschrijfgeld te betalen. Stuur voor 1 april een mail naar penningmeestersvdynamiek@gmail.com

 • Voor de beweeggroep geldt het volgende:

  • de lessen zullen van 1 september tot 1 mei gegeven worden: in de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

  • Betaling van de contributie is via automatische incasso per kwartaal (behalve in de periode van 1 mei tot 1 sept).

bottom of page