top of page

Contributie

Contributie SV Dynamiek 2024

Bondscontributie (KNGU)

Naast de contributie per kwartaal, wordt er 1 keer per jaar (eind januari) bondscontributie geïncasseerd. De bondscontributie is nodig om onze leden te verzekeren. Daarnaast mogen wij deelnemen aan activiteiten, zoals opleidingen en bijscholingen trainers, jurycursussen en deelname aan wedstrijden.

De bondscontributie bedraagt per jaar:

 

Leden tot 16 jaar:         € 27,60

Leden vanaf 16 jaar:    € 34,00

 

Voor de Beweeggroep 55+ wordt geen bondscontributie berekend.
 

Zie voor de voorwaarden rondom contributie de pagina Lidmaatschap.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 7,50.

Jeugdsportfonds
We willen u wijzen op de mogelijkheid om via het Jeugdfonds een bijdrage aan te vragen voor de contributie:
https://jeugdfondssportencultuur.nl
 

Bijdrage gemeente contributie 55+
Voor de beweeggroep 55+ is het vanaf 1 januari 2020 mogelijk om een bijdrage aan te vragen voor de contributie: dit kunt u overleggen via de Beweegcoach van de gemeente Westerveld.
Daarnaast kunt u met een 3 sterrenpolis bij het Zilveren Kruis de contributie declareren tot een bedrag van 115 euro op jaarbasis omdat een gecertificeerde MBvO docent les geeft. Wellicht volgen andere ziektenkostenverzekeraars dit voorbeeld.

bottom of page