top of page

Voorwaarden lidmaatschap SV Dynamiek​

 • Het lidmaatschap zal ingaan na 2 proeflessen.

 • We vragen je om het online inschrijfformulier op onze website
  uiterlijk een week na de 2e proefles in te vullen. Ga voor het inschrijfformulier naar de pagina Lid worden

 • De eerste incasso vindt binnen 6 weken na inschrijving plaats en bestaat uit de volgende onderdelen:
     - 
  de contributie vanaf de datum van het lidmaatschap tot de volgende         betalingstermijn
     - het inschrijfgeld

     - de bondscontributie voor het resterende deel van het jaar

 • Het inschrijfgeld is eenmalig 7,50 euro.

 • Betaling is via automatische incasso per kwartaal.

 • Een keer per jaar (eind januari) incasseren wij de bondscontributie.

 • Wanneer je de contributie niet tijdig voldoet, heeft dit gevolg voor de deelname aan de lessen.

 • Opzegging dient te geschieden minimaal 1 maand voor de nieuwe betalingstermijn.

  Dit houdt in dat je voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december kunt opzeggen door een email te sturen naar: ledensvdynamiek@gmail.com
   

 • Er vindt geen terugbetaling plaats. Telefonisch of mondeling opzeggen via de leiding is niet mogelijk en zal niet in behandeling worden genomen.

 • De contributie wordt vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering. De uitnodiging hierover ontvang je via de mail.

 • Mocht je kind op zwemles (A, B en C) gaan in Havelte tijdens het lesuur van je kind, dan kun je het lidmaatschap bij ons tijdelijk bevriezen van 1 mei tot 1 september. Je hoeft dan niet opnieuw inschrijfgeld te betalen. Stuur voor 1 april een mail naar ledensvdynamiek@gmail.com
   

 • Voor de beweeggroep 55+ geldt het volgende:

  • De lessen zullen van 1 september tot 1 mei gegeven worden: in de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

  • Betaling van de contributie geschiedt maandelijks via automatische incasso (behalve in de periode van 1 mei tot 1 sept).

  • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand voor een nieuwe betalingstermijn. Dit houdt in dat een opzegging per bijvoorbeeld 1 maart, voor 1 februari binnen moet zijn. 

bottom of page