top of page

Lidmaatschap

Lidmaatschapsvoorwaarden

Hier vind je meer informatie over de voorwaarden van het lidmaatschap van SV Dynamiek. 

Wil je lid worden? Klik dan hieronder.


Om 

Voorwaarden lidmaatschap SV Dynamiek​

 • Het lidmaatschap zal ingaan na 2 proeflessen.

 • We vragen je om het online inschrijfformulier op onze website
  uiterlijk een week na de 2e proefles in te vullen. 

 • De eerste incasso vindt binnen een maand na inschrijving plaats en bestaat uit de volgende onderdelen:
     - 
  de contributie vanaf de datum van het lidmaatschap tot de volgende         betalingstermijn
     - het inschrijfgeld

     - de bondscontributie voor het resterende deel van het jaar

 • Het inschrijfgeld is eenmalig 7,50 euro.

 • Betaling is via automatische incasso per kwartaal.

 • Een keer per jaar (eind januari) incasseren wij de bondscontributie.

 • Wanneer je de contributie niet tijdig voldoet, heeft dit gevolg voor de deelname aan de lessen.

 • Opzegging dient te geschieden minimaal 1 maand voor de nieuwe betalingstermijn.

  Dit houdt in dat je voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december kunt opzeggen door een email te sturen naar: ledensvdynamiek@gmail.com
   

 • Er vindt geen terugbetaling plaats. Telefonisch of mondeling opzeggen via de leiding is niet mogelijk en zal niet in behandeling worden genomen.

 • De contributie wordt vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering. De uitnodiging hierover ontvang je via de mail.

 • Mocht je kind op zwemles (A, B en C) gaan in Havelte tijdens het lesuur van je kind, dan kun je het lidmaatschap bij ons tijdelijk bevriezen van 1 mei tot 1 september. Je hoeft dan niet opnieuw inschrijfgeld te betalen. Stuur voor 1 april een mail naar ledensvdynamiek@gmail.com
   

 • Voor de beweeggroep 55+ geldt het volgende:

  • De lessen zullen van 1 september tot 1 mei gegeven worden: in de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

  • Betaling van de contributie geschiedt maandelijks via automatische incasso (behalve in de periode van 1 mei tot 1 sept).

bottom of page